Instalovaný výkon: 70,2 kWp
Počet FV panelů: 390 ks
Plánovaná výroba: 71,2 MWh/rok
Zastavěná plocha: 1.400 m2
Uvedení do provozu:  7 / 2009
Top image 2
text top
Základní informace
o FV elektrárně 70,2 kW
(střecha)
Elektrárna je umístěna na administrativní budově sídla společnosti Chválkovické sklady a.s.
 • 9. 7. 2009 byla elektrárna uvedena do zkušebního provozu
 •  Celková plocha střechy je 1 400 m2
 •  Elektrárna má instalovaný výkon 70,2 kW.
 • Celkový počet panelů na střeše je 390 ks.
 • Výkon jednoho panelu 180 W.
 • Maximální výkon elektrárny je 66,6 kW
 • Převod DC napětí na AC je prováděno pomocí
  2 střídačů KACO Powador – 33, 3 kW.
 • Předpokládaná roční výroba je 71,2 MWh.
 • Vyrobená energie je formou zeleného bonusu spotřebována v areálu CHS.

Graf výroby ze dne 15. 8. 2009
graf 70
Provozovatel: Chválkovické sklady Olomouc, a.s. • Železniční 7 • 772 00 Olomouc-Chválkovice
• Telefon: +420 585 311 406 • Fax: +420 585 311 408
Chvalovické sklady