Zadávací dokumentace a podrobné podmínky

pro výběrové řízení na dodavatele projektu

Zlepšení tepelně-technických vlastností
haly Ostrava-Vítkovice II“


Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zlepšení tepelně technických vlastností haly Ostrava- Vítkovice II“. Jedná se o objekt průmyslové haly na adrese tř. 1máje 103, Ostrava – Vítkovice.

A) Výměna oken haly a administrativní budovy
b) Provedení zateplení fasády haly a administrativní budovy

- předběžně projektované náklady obou celků cca 10.000.000,- Kč bez DPH

Výběrové řízení je organizováno podle »Pravidel pro výběr dodavatelů« závazných pro Výzvu II, OPPI – Eko- energie. Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

V níže přiložených souborech najdete kompletní zadávací dokumentaci a příslušné přílohy.

Nabídky mohou uchazeči doručit v termínu od 18.11.2009. Nabídky doručte osobně nebo doporučenou poštou na adresu: Chválkovické sklady Olomouc a.s., Olomouc, Železniční 7, 779 00

Termín doručení: do 21.12.2009, 11:00hod.

Nabídky doručené po této lhůtě nebudou přijaty do dalšího hodnocení.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY
Příloha 1 - Slepý položkový rozpočet
Příloha 2 - Projektová dokumentace - Tato dokumentace je k dispozici pouze v písemné podobě na vyžádání za úplatu 1.000 Kč.

......................................................................................................

Zadávací dokumentace a podrobné podmínky

pro výběrové řízení na dodavatele projektu

Zlepšení tepelně-technických vlastností haly Ostrava-Vítkovice“


Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby „Zlepšení tepelně technických vlastností haly Ostrava- Vítkovice“. Jedná se o objekt průmyslové haly na adrese tř. 1máje 103, Ostrava – Vítkovice.

Výběrové řízení je organizováno podle »Pravidel pro výběr dodavatelů« závazných pro Výzvu II, OPPI – Eko- energie. Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

V níže přiložených souborech najdete kompletní zadávací dokumentaci a příslušné přílohy.

Nabídky mohou uchazeči doručit v termínu od 16.8. 2009. Nabídky doručte osobně nebo doporučenou poštou na adresu: Chválkovické sklady Olomouc a.s., Olomouc, Železniční 7, 779 00

Termín doručení: do 16.9. 2009, 11:00hod.

Nabídky doručené po této lhůtě nebudou přijaty do dalšího hodnocení.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY
Příloha 1 - Rekonstrukce sedlových světlíku
Příloha 2 - Oprava ploché střechy
Příloha 3 - Světlíky, nákresy